Lekarze Pochyleni Nad Stołem Operacyjnym Podczas Wykonywania Zabiegu

Trzy kolejne projekty zostaną zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Utworzenie zintegrowanego bloku operacyjnego w szpitalu wojewódzkim w Kielcach, rewitalizacja  świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej, cyfryzacja usług publicznych województwa świętokrzyskiego – to trzy projekty, które Zarząd Województwa przedstawi do dofinansowania w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Polski Ład to m.in. forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Ma pobudzić gospodarkę we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków po kryzysie wywołanym pandemią. Założenie jest bowiem takie, by fundusze przekazywane w ramach Polskiego Ładu pomogły samorządom zrealizować projekty potrzebne lokalnym społecznościom, a także wspierały kluczowe dziedziny, takie jak ochrona zdrowia, kultura, edukacja, cyfryzacja, ochrona środowiska i energetyka, polityka prorodzinna, senioralna oraz rolnictwo.

W ramach drugiego naboru wniosków samorząd województwa świętokrzyskiego zgłosi trzy ważne dla regionu przedsięwzięcia – utworzenia zintegrowanego bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, pierwszy etap rewitalizacji zabytkowej Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej położonej na terenie gmin: Imielno, Jędrzejów, Kije i Pińczów oraz cyfryzację usług publicznych województwa świętokrzyskiego.

– Pierwszy z projektów jest niezwykle ważną i oczekiwaną przez lekarzy i pacjentów inwestycją. Budynek, w którym znajduje się obecny blok operacyjny, powstał w latach 60. ubiegłego wieku i jest niedostosowany do obecnych wymogów. Do szpitala, który jest jedynym w województwie centrum urazowym, trafiają pacjenci z całego regionu, dlatego istnieje pilna konieczność budowy nowego bloku operacyjnego, który będzie zgodny ze współczesnymi wymogami – wyjaśnia Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Projekt zakłada wybudowanie dziewięciu sal operacyjnych z całym zespołem specjalistycznych pomieszczeń takich jak: dział diagnostyki obrazowej z zespołem pracowni (m.in. TK, MR, RTG, USG), centrala sterylizacji, dział IT, pomieszczenia służące działalności leczniczej (sale chorych, sale wybudzeń, izolatka, gabinety zabiegowe, gabinety lekarskie itp.) oraz zaplecze socjalno-biurowe. Ogółem planowanych jest kilkadziesiąt pomieszczeń, a łączna powierzchnia użytkowa nowego budynku wyniesie 5000 m kw. Przewidywana kwota wnioskowanych środków to – 65 mln zł.

Drugi projekt to modernizacja i remont szlaku kolejowego od Pińczowa do Umianowic (gmina Kije) na długości ok. 11 km, remont hali napraw lokomotyw i wagonów na stacji w Jędrzejowie, modernizacja i remont kuźni kolejowej na stacji w Jędrzejowie, budowa  infrastruktury turystycznej na stacji w Pińczowie oraz stacji w Motkowicach (gmina Imielno), remont i modernizacja turystycznego taboru kolejowego. Przewidywana kwota wnioskowanych środków – 20 mln 700 tys. zł.

Trzeci projekt zakłada unowocześnienie infrastruktury informatycznej, zwiększenie ochrony sieci IT UMWŚ oraz wdrożenie usług publicznych umożliwiających samorządom, mieszkańcom, instytucjom i przedsiębiorcom dostępu do e-usług sieciowych. Przewidywana kwota wnioskowanych środków – 4 mln 970 tys. zł.

– Przy wyborze projektów wzięliśmy pod uwagę uwarunkowania prawne, założenia i kryteria naboru, przeanalizowaliśmy także stan przygotowania inwestycji – mówi  Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju. – Ostatecznie wybrane zostały trzy projekty na łączną wartość ponad 90 mln zł.

Jak podsumowuje marszałek Bętkowski – wnioski, które złoży do Polskiego Ładu samorząd województwa dotyczą ważnych dla regionu przedsięwzięć, które nadadzą województwu świętokrzyskiemu nowego impulsu rozwojowego po trudnościach wywołanych pandemią.

– Z myślą o zrównoważonym rozwoju wybraliśmy projekty z różnych obszarów – ochrony zdrowia, transportu, turystyki i tak ważnej obecnie dziedziny jaką jest unowocześnienie infrastruktury informatycznej – podkreśla Andrzej Bętkowski.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego naboru do Polskiego Ładu dofinansowanie otrzymał projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na Kamiennej.