1

Pięć świętokrzyskich gmin zawarło porozumienie w sprawie opracowania wspólnej strategii

W zabytkowej kamienicy „Niemczówka” w Chęcinach, z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego, odbyło się zawarcie międzygminnego porozumienia w celu opracowania i realizacji dokumentu pn. “Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Łopuszno, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030”. Rezultatem porozumienia ma być zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez gminy oraz skuteczna realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy samorządów.

13 listopada 2020 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która wprowadziła nowy instrument – strategię ponadlokalną, która jest dopełnieniem własnych strategii rozwoju samorządów.

Zawarte w środę porozumienie ma zapewnić m.in. zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy zrzeszonych samorządów a ponadto podnieść jakość funkcjonowania administracji publicznej w zakresie realizacji przedsięwzięć partnerskich. Pozwoli także wspólnie diagnozować problemy rozwojowe oraz wypracowywać sposoby ich rozwiązywania.

– Podejmowane przez gminy wspólne inicjatywy wynikają w dużej mierze z polityki Unii Europejskiej, ponieważ w nowej perspektywie finansowej, przed którą jesteśmy, tego rodzaju ponadlokalne działania będą szczególnie preferowane i wyżej oceniane – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Porozumienie międzygminne podpisali burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz Mariusz Piotrowski, wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, wójt Gminy Sobków Tomasz Chaja oraz wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

Liderem koordynującym działania w ramach porozumienia będzie Gmina Chęciny.

 

 

 

 

Galeria zdjęć