Świętokrzyski Konkurs Sztuki Ludowej 2021

Świętokrzyski Przegląd Sztuki Ludowej w WDK

Już tylko do jutra, 3 grudnia, można składać prace konkursowe na organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach Konkurs  Sztuki Ludowej.

Celem konkursu jest poznanie twórczości autorów województwa świętokrzyskiego zajmujących się sztuką ludową, rejestrowanie przemian zachodzących we współczesnej sztuce, dokumentowanie i archiwizowanie materiałów związanych z kulturą ludową, a także popularyzowanie kultury tradycyjnej.

Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 18 lat. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 prace o dowolnej tematyce. Wymogiem jest jednak wykonanie jej z użyciem jednej z technik sztuki ludowej: rzeźby, płaskorzeźby, ceramiki, malarstwa bądź kowalstwa artystycznego.

Prace należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach do 3 grudnia tego roku. Można również wysłać je pocztą pod adres:

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego,
ul. Ściegiennego 2,
25-033 Kielce.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, który zaplanowano na 10 grudnia o godz. 18:00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia, metryczki opatrzonej następującymi danymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, tytuły prac, wymiary, rok powstania, technika i krótki opis pracy.

Informacje związane z konkursem można uzyskać w Dziale Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach pod numerem telefonu: 41 365 51 36

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie http://www.wdkkielce.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=2&menu=2&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=1196