Od Lewej Wiceminister Małgorzata Jarosińska Jedynak, Marszałek Andrzej Bętkowski I Wicemarszałek Renata Janik (1)

Startują warsztaty dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) są już dostępne, a realizacja programu nabiera tempa. Wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło cykl warsztatów poświęcony możliwościom uzyskania wsparcia z programu. Dzisiaj inauguracyjne spotkanie odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Warsztaty otworzyli wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

– Dajemy beneficjentom unikalną szansę przygotowania się do sięgania po Fundusze Europejskie – warsztaty w regionie z udziałem ekspertów z instytucji przeprowadzających nabory. Chcemy zapewnić zarówno firmom jak i samorządom jak najpełniejsze i „z pierwszej ręki” informacje o możliwościach i warunkach pozyskania wsparcia. Wszystko po to, aby składane wnioski o dofinansowanie były jak najwyższej jakości, a pieniądze z programu sprawnie pracowały w gospodarce – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Nie mam wątpliwości, że w województwach objętych programem Polska Wschodnia, w tym również w regionie świętokrzyskim, zaszły ogromne zmiany świadczące o wielkiej determinacji w wykorzystaniu środków  unijnych. W naszym województwie zostały one przeznaczone m.in. na rozwój przedsiębiorczości, inwestycje w komunikację miejską, drogi oraz kolej. Przypomnę tylko, że wśród inwestycji prowadzonych z Programu Polska Wschodnia znalazły się m.in. prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Sandomierz, przebudowa dworca autobusowego w Kielcach, projekty realizowane na drogach wojewódzkich czy też zakup autobusów niskoemisyjnych – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. I jak dodał – To bardzo ważne dla rozwoju naszego regionu przedsięwzięcia. Dlatego też z ogromnymi nadziejami wchodzimy w kolejny okres realizacji programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Jestem przekonany, że przemyślane inwestowanie funduszy unijnych sprawi, że świętokrzyskie będzie coraz lepszym miejscem do życia, wzrośnie  także jego konkurencyjność. Mam nadzieję, że z programu będą korzystać m.in. przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego. To właśnie z myślą o nich w stolicy naszego regionu odbywają się warsztaty, podczas których wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z możliwościami wsparcia w ramach Polski Wschodniej. Wierzę, że zdobyta wiedza przełoży się na aktywność w sięganiu po funduszowe wsparcie.

– Dziękuję Pani Minister za inaugurację nowej perspektywy ze środków Polski Wschodniej w naszym województwie i za warsztaty, dzięki którym nasi samorządowcy i przedsiębiorcy pozyskają wiedzę jak pisać projekty, aby wykorzystać jak najwięcej środków z obecnej perspektywy. Fundusze z Polski Wschodniej są bardzo ważnym uzupełnieniem naszego regionalnego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 20201-2027. Dzięki tym środkom region świętokrzyski będzie się rozwijał, a przedsiębiorcy będą napędzali jego gospodarkę – powiedziała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

– Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jest najlepszym przykładem na to w jaki sposób zaprojektowana została Polityka Spójności. Dzięki wsparciu z budżetu Unii Europejskiej, w wysokości blisko 12 miliardów złotych, najbardziej potrzebujące go regiony Polski otrzymują możliwość rozwoju infrastruktury i transportu, przedsiębiorczości, efektywności sieci elektroenergetycznej dla dystrybucji zielonej energii oraz turystyki. W dobie aktualnych wyzwań to właśnie dzięki temu programowi mieszkańcy regionów nim objętych będą mieć możliwość nie tylko na podniesienie poziomu swojego życia, ale przede wszystkim na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa – powiedziała Angela Martinez-Sarasola, kierowniczka Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Część warsztatową, skierowaną do firm i samorządów poprowadzili eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Instytucji Pośredniczących w programie.

Gościem wydarzenia był senator RP Krzysztof Słoń.

 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla pięciu województw makroregionu  – lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Nowością w tej edycji jest objęcie programem także części województwa mazowieckiego – z wyłączeniem Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. Budżet programu wyniesie ponad 12 mld zł.

Obecnie trwają nabory w konkursach: Platformy startowe dla nowych pomysłów – konkurs dla ośrodków innowacji jako animatorów Platform startowych, Wzornictwo w MŚP oraz Dystrybucja energii.

W najbliższych tygodniach ruszą kolejne nabory w konkursach skierowanych między innymi do firm i samorządów.  Przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje w obszarach automatyzacji i robotyzacji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Jesienią wystartuje konkurs dla start-upów, a pod koniec roku przedsiębiorcy z branży turystycznej będą mogli skorzystać z dedykowanych im pożyczek. Do JST zaś skierowane będą konkursy w obszarach adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonej mobilności miejskiej, infrastruktury dróg wojewódzkich i zrównoważonej turystyki. W drugiej połowie roku wystartują konkursy FEPW na inwestycje ukierunkowane na czynną ochronę przyrody i różnorodności biologicznej w obszarach NATURA 2000.

Harmonogram naborów projektów dostępny jest na www.fepw.gov.pl/#Nabory wniosków