Logotyp Konkursku Świętokrzyski Racjonalizator

Ruszyła kolejna edycja konkursu Świętokrzyski Racjonalizator

Do 30 listopada 2023 r. można składać wnioski do konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. To nagroda ustanowiona przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku, a jej głównym celem jest wyłonienie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący wkład w innowacyjny rozwój województwa świętokrzyskiego.

W konkursie rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję konkursu, oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, także w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą zostać: osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą, mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe, ośrodki transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie siedziby/miejsca zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zgłoszone rozwiązania podlegają ocenie przez Komisję Konkursową, która przyznaje nagrody pieniężne twórcom tych rozwiązań. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, czołowych instytucji otoczenia biznesu i świata nauki z regionu, rzecznik patentowy oraz przedstawiciel Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz inne szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji są dostępne w wersji elektronicznej na naszej stronie w zakładce Nagrody/Świętokrzyski Racjonalizator 

 • Szczegółowe informacje – Sekretariat Konkursu:
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  Departament Inwestycji i Rozwoju
  Oddział Współpracy Gospodarczej i Projektów Europejskich
  ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
  tel.: 41 395 14 09; fax: 41 365 81 01