Dotacje Na Kapitał Obrotowy Grafika

Ruszyło unijne wsparcie dla średnich firm

Aż 2,5 mld zł przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze Dotacje na kapitał obrotowy. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Dotacje na kapitał obrotowy to uzupełnienie rządowej tarczy antykryzysowej. Pomoc adresowana jest do średnich przedsiębiorców. Wysokość wsparcia będzie uzależniona od skali zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Na przykład firma zatrudniająca 249 pracowników otrzyma maksymalnie 430 tys. zł wsparcia.

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Aż 2 mld zł w puli środków przeznaczonych na dotacje dla średnich przedsiębiorstw pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Natomiast 500 mln zł – z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, do którego wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium pięciu województw, w tym również świętokrzyskiego.

W ramach naboru przedsiębiorcy mogą otrzymać 100 proc. kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że nie muszą mieć wkładu własnego. Aby możliwie jak najbardziej uprościć składanie wniosków cały proces będzie przeprowadzony zdalnie.

Wnioski można składać od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r. lub do wyczerpania alokacji. O przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność złożenia wniosku.
Szczegóły dotyczące naboru: https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy