Dsc05994

Rządowe środki dla samorządów na opiekę nad seniorami i ich aktywizację

Ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programów „Opieka 75+” oraz „Senior+”, mających wspierać aktywizację seniorów i opiekę nad nimi, dotyczyła konferencja zorganizowana w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Jej gościem była wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik.

Z myślą o osobach, które ukończyły 75 lat ministerstwo prowadzi program „Opieka 75 +”, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych. W ramach programu gminy mogą skorzystać z dofinansowania na świadczenie takich usług. Według danych na koniec września 2018 roku do programu przystąpiły 384 gminy, a usługami oferowanymi w ramach programu objęto ponad 2,2 tys. osób. Od 2019 roku „Opieka 75 +” będzie działała w rozszerzonej formule. Program będzie skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej (jak było do tej pory), ale też do seniorów, którzy mają rodziny.

– Chcemy dziś przybliżyć warunki, jakie należy spełnić by otrzymać wsparcie w ramach tych programów. Mają one wspierać zadania własne samorządów. Już teraz widzimy, jak duża była potrzeba uruchomienia takich programów, jak wiele klubów powstało w ramach Senior+. Samorządowcy pytają, czy można tworzyć na terenie gminy kolejne takie miejsca, bo widzą, jak dużo te kluby dają. Zachęcam państwa do niwelowania białych plam na mapie województwa jeżeli chodzi o takie placówki i zachęcam państwa do kontaktu z naszymi pracownikami by jak najlepiej przygotować wnioski. Program Opieka 75+ ewaluował w ostatnim czasie, poszerzony został katalog samorządów, które mogą ubiegać się o środki – mówiła, rozpoczynając konferencję, Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski.

Z kolei rozbudowie sieci Dziennych Domów oraz Klubów dla osób starszych służyć ma program „Senior +”. Dzięki niemu powstają placówki, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w czynnościach dnia codziennego.

– Bardzo cieszę się z dzisiejszego spotkania i dziękuję pani Wojewodzie za tak szerokie wsparcie osób starszych z naszego regionu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego włączy się we wszystkie inicjatywy związane z aktywizacją społeczną i intelektualną seniorów poprzez instrumenty, które posiadamy. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, z których mogą korzystać zarówno samorządy, jak i organizacje pozarządowe. Będą też środki dla seniorów niepełnosprawnych. Niebawem Samorząd Województwa podpisze porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które będzie miało ogromne znaczenie dla osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych zajmujących się ich sprawami, gdyż wkład własny będzie na jego mocy można pokrywać z funduszy rządowych. Mamy również Wojewódzką Społeczną Radę Seniorów i wspólnie z nią będziemy podejmować inicjatywy, by dowiedzieć się, jak jeszcze możemy działać ku poprawie życia seniorów – powiedziała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik.

Gościem konferencji była również dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Barbara Jakacka – Green.

Szczegóły programu “Opieka 75+” przestawiła Bogusława Niziołek, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. O programie “Senior+” opowiadał natomiast Mariusz Pasek, zastępca dyrektora tego samego wydziału.

Następnie omówiona została edycja 2019 konkursu programu “Senior+”.

Galeria zdjęć