Ekonomia Społeczna Rozprawa

Sąd nad Ekonomią Społeczną

„Sąd nad Ekonomią Społeczną”, odbędzie się 14 listopada, podczas tegorocznych Dni Ekonomii Społecznej. Organizatorem wydarzenia w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ekonomia społeczna, zwana także gospodarką społeczną stała się ważnym elementem modernizacji polityki społecznej. Tradycyjne działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rosnące koszty świadczeń socjalnych, a także problem bezrobocia sprawiają, iż rośnie potrzeba poszukiwania rozwiązań trwałych i efektywnych, angażujących w ich uczestnictwo samych zainteresowanych. To trudne pole działania przeznaczone dla ludzi aktywnych, pomysłowych, innowacyjnych, zaangażowanych społecznie.

„Sąd nad Ekonomią Społeczną” poprowadzi pełniąc rolę sędziego Maciej Szkatuła. Natomiast w charakterze prokuratora wystąpi dr Danuta Witczak-Roszkowska z  Politechniki Świętokrzyskiej, a adwokata dr Agata Szydlik-Leszczyńska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Świadkami będzie licznie grono studentów, reprezentantów kieleckich uczelni wyższych.

Posiedzenie odbędzie się 14 listopada, w siedzibie Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul.  Świętokrzyskiej 21 w sali 0/14 – budynku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu. „Sądu nad Ekonomią Społeczną” rozpocznie się o godzinie 8.

 

 

Lokalizacja