Posiedzenie Zarządu Wojewóddztwa

Samorząd Starachowic online

Elektroniczne opłaty w przedszkolach i szkołach, składanie deklaracji podatkowych, możliwość korzystania z dzienników elektronicznych, rezerwacji terminów w gminnych halach sportowych – takie udogodnienia stwarzają dla mieszkańców Starachowic e-usługi, które wdrażane są dzięki realizacji unijnego projektu pn. „Zwiększenie dostępności e‑usług dla miasta Starachowice”. Obradujący we wtorek, 21 marca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania projektu o 836 tys. zł.

Przedmiotem projektu, który realizowany jest od 2018 r. w ramach Działania 7.1 „Rozwój e‑społeczeństwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, jest m.in. opracowanie dokumentacji technicznej oraz wdrożenie systemu e-usług, rozbudowa istniejących systemów dziedzinowych, integracja z istniejącymi systemami, budowa i wyposażenie w systemy technologiczne serwerowni, dostawa urządzeń sieciowych, sprzętu, systemu VOIP.

– Starachowicki samorząd zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania dla projektu o kwotę 836 tys. zł ze względu na wzrost cen dostaw i wdrożenia sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem systemowym. Po przeanalizowaniu dokumentów, a także w związku z faktem, że w Działaniu 7.1 dostępne są wolne środki, istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do kwoty 13 mln zł – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Starachowic będą mogli załatwić wiele urzędowych spraw online, bez konieczności wychodzenia z domu. Wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w urzędzie z pewnością przyczyni się do sprawniejszej realizacji usług i załatwiania spraw.

Jak dodaje marszałek Bętkowski – W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój e-usług publicznych. Na przyspieszenie tego procesu wpływ miał rozwój sieci szerokopasmowej w Polsce i upowszechnienie się internetu. Również pandemia wymogła przeniesienie wielu aktywności do sieci. Cieszę się, że dzięki znacznemu wsparciu finansowemu funduszy unijnych wdrażane są projekty informatyczne, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania administracji publicznej poprzez udostępnianie e-usług obywatelom.