“Samorządowcy dzieciom”

“Samorządowcy dzieciom”

Ponad trzydzieści osób zjawiło się dziś przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach by oddać ten szczególny dar, jakim jest krew. W organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego akcji wzięli udział: marszałek Adam Jarubas, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz mieszkańcy Kielc.

– Tradycją stało się już, że w dniach, które są świętem dla naszych pociech – takich jak Dzień Dziecka czy Mikołaj – obdarowujemy najbardziej potrzebujące dzieci bezcennym i niezastąpionym lekiem, którego nie da się wytworzyć syntetycznie. Dzielimy się częścią siebie ze świadomością, że ta kropla krwi może komuś pomóc. Warto pomyśleć o tym zawczasu i już dziś ją oddać, bo nie wiadomo czy kiedyś nie będziemy jej sami potrzebować – mówił marszałek Adam Jarubas.

 Tak jak w latach ubiegłych, apel wolontariuszy oraz działającego w Urzędzie Marszałkowskim Klubu Honorowych Dawców Krwi  spotkał się z dużym odzewem. Urzędnicy oraz mieszkańcy Kielc ofiarowali 15 litrów krwi. Zbiórka prowadzona była w specjalnym autokarze Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który był zaparkowany przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim.