Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju marszałek Adam Jarubas uczestniczył będzie w spotkaniu z wicepremier Elżbietą Bieńkowską, dotyczącym stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020PO w kontekście negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską.

                                                             ***
Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa weźmie udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Walnym Zgromadzeniu wspólników spółki.

                                                           ***
W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego będzie gościem premiery musicalu „Grease – powrót legendy”. W widowisku weźmie udział ponad 30 aktorów, wokalistów i tancerzy z Autorskiej Szkoły Musicalowej Macieja Pawłowskiego.
Wydarzeniu patronuje marszałek Adam Jarubas.

Źródło: Biuro Prasowe UM