W Kielcach rozpoczęło się IV Forum Polski Wschodniej

W Kielcach rozpoczęło się IV Forum Polski Wschodniej

Województwo świętokrzyskie 3 i 4 czerwca gości uczestników IV Forum Polski Wschodniej. W Hotelu Binkowski w Kielcach spotykają się przedstawiciele regionów, rządu, instytucji pozarządowych, ale przede wszystkim przedsiębiorcy, ich związki i instytucje wspierające biznes. Nie brakuje również przedstawicieli zagranicznych gospodarek, pragnących zainwestować w makroregionie Polski Wschodniej. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podczas Forum reprezentowali: marszałek Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak oraz radny Sejmiku Wojciech Borzęcki.

 
Forum ma na celu wzmacnianie pozytywnego klimatu gospodarczego Polski Wschodniej poprzez odwołanie się do atutów i cech charakterystycznych makroregionu. Dedykowane jest ono przedsiębiorcom, polskim i zagranicznym inwestorom, instytucjom otoczenia biznesu, podmiotom zainteresowanym inwestycjami oraz nawiązaniem współpracy gospodarczej z regionem, a także jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Polski Wschodniej. Zaproszenia do udziału w wydarzeniu otrzymali również przedstawiciele środowisk branżowych i opiniotwórczych.

Forum otworzył marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas – Forum to ma szczególne znaczenie, bowiem właśnie na nim zastanawiamy się, jak wspierać gospodarkę i patrzymy na szanse, jakie się przed nią otwierają. Konferencja ma wymiar bardzo praktyczny, gdyż spotykają się przedsiębiorcy, agencje biznesu, ludzie nauki i przedstawiciele innych państw. Świętokrzyska gospodarka musi być bardziej globalna, bardziej elastyczna, gdyż potencjał wielu firm jest tak duży, że mogą spokojnie konkurować na zachodnich rynkach. Życzę, aby nowe relacje biznesowe, które zostaną tu zawiązane, przerodziły się w kolejne sukcesy naszych firm. Dziękuję Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, gdyż z tego projektu wiele firm wymiernie już skorzystało – powiedział marszałek Jarubas.

– To forum pokazało, jak wiele firm i jednostek samorządu terytorialnego budowało ten program. Przedsiębiorcy Polski Wschodniej wyglądają coraz lepiej na tle Zachodu, są bardzo aktywni w eksportowaniu swoich produktów. Naszym zadaniem jest poprawienie infrastruktury, która sprawi, że firmy z zagranicy będą chętniej inwestować w tym makroregionie. Musimy celować w tych przedsiębiorców, których branża jest zgodna z charakterystyką tego regionu  – mówiła Bożena Czaja, członek Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która przedstawiła również dotychczasowe wyniki Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej w latach 2009-2014. – W wyjazdach promocyjnych wzięło udział ponad 1800 przedstawicieli przedsiębiorstw i 500 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej. Brali oni udział w 142 wydarzeniach promocyjnych. Te firmy, które nadesłały ankiety, deklarują blisko 411 mln złotych korzyści z tytułu udziału w PPGPW. W jego ramach zawarto 753 kontrakty na kwotę 352 mln złotych – dodała Bożena Czaja.

W I panelu dyskusyjnym o nowej perspektywie środków unijnych 2014-2020 mówiła m.in. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. – W nowej perspektywie chcemy bardzo wzmocnić przedsiębiorców makroregionu Polski Wschodniej. Uruchomiliśmy specjalne programy i dodatkową alokację środków, które będą kierowane przede wszystkim do przedsiębiorców – mówiła Iwona Wendel.

W panelach dyskusyjnych dotyczących Nowej perspektywy UE 2014-2020 i specjalizacji branżowych jako przyszłości regionów wystąpienia zaprezentują m.in. Sławomir Majman – Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Profesor Kazimierz Meredyk – Kierownik Katedry Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Białymstoku, Leszek Grabarczyk – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Jarosław Słoma – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Profesor Wiesław Tadeusz Popławski – Prezes Stowarzyszenia Innowacyjna Polska Wschodnia i Międzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji (MWCI), Teresa Kamińska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Profesor Adam Czudec – Uniwersytet w Rzeszowie, członek Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN czy Tomasz Tworek – Prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 

Ważnym punktem IV Forum Polski Wschodniej będzie III panel dyskusyjny poświęcony 10-leciu Polski w Unii Europejskiej. Jego uczestnicy będą zastanawiać się nad wpływem akcesji Polski do Wspólnoty na zmianę w jej postrzeganiu w Europie i na świecie. Gościem honorowym tego panelu będzie Günter Verheugen – były Komisarz Unii Europejskiej ds. Rozszerzenia. Gośćmi specjalnymi będą Henryka Bochniarz – liderka środowiska przedsiębiorców, ekonomistka i była Minister Przemysłu i Handlu oraz Andrzej Dycha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Forum podsumuje kolejny gość specjalny, były premier Jerzy Buzek, obecnie eurodeputowany.

Uzupełnieniem paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, mediów, uczelni oraz samorządów będą prezentacje na temat rynków zagranicznych takich jak Japonia czy USA, prowadzone przez ekspertów – praktyków biznesu w tych krajach. Ponadto podczas Forum zaprezentowane zostaną możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski Wschodniej, a także sposoby wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz eksportu.

Uczestniczący w Forum przedsiębiorcy z zagranicy przyznają, że jest ono dobrą szansą na wejście na nasz rynek. – Jestem tutaj, aby poznać możliwości nawiązania współpracy z przedsiębiorcami z tej części Polski. Jesteśmy wiodącą firmą w produkcji opakowań dla żywności, a wiemy, że Polska Wschodnia jest jej bardzo mocnym producentem – powiedział Paolo Pratella z europejskiego przedstawicielstwa amerykańskiej firmy International Paper.

IV Forum Polski Wschodniej „4th Eastern Poland Business Forum” organizowane jest w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.