Młodzież z OHP uczci Święto Wolności

Młodzież z OHP uczci Święto Wolności

Obchody 25. rocznicy Święta Wolności organizuje w środę, 4 czerwca 2014 roku, Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Rozpoczną się one w południe na placu Artystów w Kielcach. Patronat nad uroczystościami objął marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Z okazji Święta Wolności młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach przygotowała występ słowno-muzyczny nawiązujący do tematyki stanu wojennego i transformacji ustrojowej. Występ rozpocznie się o godz. 12.15.

Po części artystycznej nastąpi wręczenie nagród laureatom Konkursu Literackiego pt. „List do Przyszłości”, zorganizowanego przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy przy współpracy z Zarządem Wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej RP „WICI”. Po wręczeniu nagród laureaci konkursu będą prezentować swoje prace literackie. Ponadto przewidziano występy muzyczne młodzieży z jednostek opiekuńczo-wychowawczych ŚWK OHP, będzie też wystawa wyróżnionych prac konkursu plastycznego. Obchody potrwają do godziny 15.