Zakończyła się świętokrzyska prezydencja w Konwencie Marszałków RP

Zakończyła się świętokrzyska prezydencja w Konwencie Marszałków RP

Po zakończeniu III posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w naszym województwie, które odbywało się w Sandomierzu, przewodnictwo w Konwencie przejęło województwo lubelskie. Tym samym dobiegł końca okres świętokrzyskiego przewodnictwa. Z przebiegu naszej prezydencji zadowolony jest marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Świętokrzyska prezydencja rozpoczęła się 5 grudnia 2013 roku, kiedy to w Toruniu marszałek województwa kujawsko – pomorskiego, Piotr Całbecki, przekazał Laskę Marszałkowską na ręce Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Adama Jarubasa.

W naszym województwie odbyły się trzy spotkania konwentowe marszałków i członków zarządów wszystkich polskich województw. W Kielcach, w nowym centrum kongresowym Targów Kielce, głównym tematem rozmów było finansowanie inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem relacji łączących naukę z gospodarką. Gośćmi obrad byli m.in. Komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Komisji Europejskiej Janusz Lewandowski, wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska.

W Busku – Zdroju, podczas drugiego posiedzenia Konwentu Marszałków RP o zrównoważonym rozwoju na obszarach wiejskich rozmawiali m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Minister Środowiska Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Klepacki oraz I wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski.

W Sandomierzu, podczas ostatniego posiedzenia mowa była o polityce społecznej wobec wyzwań i zmian zachodzących w Europie i regionie oraz o finansowaniu edukacji, kultury, turystyki i sportu w nowym okresie programowania. Gośćmi obrad byli m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat czy Ilona Antoniszyn Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

We wszystkich posiedzeniach, oprócz wspomnianych gości, uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych i pozarządowych, samorządów, ludzie świata nauki i biznesu.

Z przebiegu świętokrzyskiej prezydencji zadowolony był marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

– Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 6 miesięcy odwiedzali województwo świętokrzyskie, mam nadzieję, że podobało się tutaj Państwu. Dziękuję Kancelarii Zarządu Województwa, dyrektorom, którzy spotykali się przy różnego rodzaju forach. Było to źródło naszego dialogu, dało nam możliwość wspólnej pracy i przekazywania naszych stanowisk rządowi. Cieszę się, że jego przedstawiciele tak licznie brali udział w naszych posiedzeniach. Przyjęliśmy w ciągu ostatnich 6 miesięcy 21 wspólnych stanowisk, a trzeba podkreślić, że do tego niezbędna jest jednomyślność. Ten czas upłynął bardzo szybko i jestem bardzo zadowolony z przebiegu naszych spotkań – powiedział marszałek Jarubas.

– Chciałem bardzo serdecznie pogratulować świętokrzyskiej prezydencji, bowiem w zgodnej opinii wszystkich marszałków i instytucji centralnych był to bardzo pożyteczny i dobrze zorganizowany czas – powiedział Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego, które przejęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków RP.