Samorządowcy o nowych przepisach

Samorządowcy o nowych przepisach

W Solcu Zdroju odbyło się posiedzenie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Sporo uwagi samorządowcy poświęcili reformie gospodarki wodnej, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

– Dla nas to temat ważny, bo znajdujemy się na terenie nadwiślańskim, mamy spory odcinek wałów, które nie są w stanie utrzymać takiego poziomu wody, jaki wystąpił podczas powodzi 2010 r. – powiedział burmistrz Ożarowa Marcin Majcher. – Są one częściowo zniszczone przez zwierzynę drobną, czyli lisy, bobry, krety. Obawiamy się, że w przypadku wysokiego poziomu wody, możemy być zagrożeni powodzią. Dla nas ważne jest, jakie są ostateczne decyzje odnośnie podziału na odcinki oddziaływania poszczególnych struktur wód polskich.
Duże zainteresowanie wywołał temat oświetlenia dróg, ulic, placów z wykorzystaniem słupów będących własnością zakładów energetycznych. Zakłady, PGE Dystrybucja, wnoszą o obciążenie gmin opłatą za korzystanie z ich słupów, gdy zamontowane jest na nich oświetlenie uliczne. – Chcą zdobyć dodatkowe pieniądze za to, że dysponuje siecią energetyczną w poszczególnych gminach – mówili samorządowcy, wójtowie i burmistrzowie. –  Tam, gdzie były wykonane instalacje elektryczne, sieć przez gminę, które są własnością gminy, to nie mają podstaw prawnych, by obciążać nas kosztami. Inna jest sytuacja w przypadku słupów wcześniej zamontowanych, często wybudowanych przez samorządy, ale przekazanych na stan zakładu energetycznego. Na razie są to negocjacje, kwoty i stawki są tematem do dyskusji.
Uczestnicy konferencji dyskutowali także o przewidywanych zmianach w nowej ustawie o ochronie danych osobowych. Mają być zaostrzone przepisy, pod żadnym pozorem nie będzie można kolportować danych, upowszechniać, udostępniać. Większe będą kary za ujawnienie informacji o osobach.