X edycja Nagrody „Świętokrzyska Victoria”

X edycja Nagrody „Świętokrzyska Victoria”

Pierwsze posiedzenie Kapituły X edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria” odbyło się 11 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Podczas spotkania marszałek Adam Jarubas wręczył nominacje członkom Kapituły oraz przedstawił ideę „Świętokrzyskiej Victorii”, natomiast Bernard Antos, Sekretarz Województwa przybliżył regulamin przyznawania tej nagrody oraz harmonogram prac Kapituły. Kandydatów można zgłaszać do 24 stycznia 2018r.

– Dzisiejsze spotkanie inauguruje dziesiątą edycję Świętokrzyskiej Victorii. Gratuluję członkom Kapituły, reprezentujecie Państwo różne środowiska: gospodarcze, samorządowe, są laureaci poprzednich edycji nagrody. Proszę o promowanie nagrody i zachęcanie do składania kandydatur – mówił marszałek województwa  Adam Jarubas.

Nagroda przyznana zostanie w trzech kategoriach:

“Osobowość” – dla osób fizycznych,
”Przedsiębiorczość” – dla przedsiębiorców,
”Samorządność” – dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia do nagrody można składać do 24 stycznia 2018r. Drugie spotkanie Kapituły odbędzie się 29 stycznia, wtedy wybierzemy po 5 nominowanych w każdej kategorii. 12 lutego dokonamy wyboru laureatów “Świętokrzyskiej Victorii”. Zwycięzców “Świętokrzyskiej Victorii” poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się  13 lutego 2018 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej – powiedział Bernard Antos, Sekretarz Województwa, który zapoznał członków Kapituły z harmonogramem Nagrody.

Kapituła X edycji nagrody Świętokrzyska Victoria:
Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Przewodniczący Kapituły
Arkadiusz Bąk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Zastępca Przewodniczącego Kapituły
Ewelina Bień, Przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Bernard Antos, Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego – Sekretarz Kapituły
ks. Jan Oleszko, Rektor Kościoła p.w. św. Karola Boromeusza na Karczówce – laureat VIII edycji
Marian Buras, Burmistrz Miasta i Gminy Morawica – laureat VIII edycji
Leszek Ciesek, Właściciel Effector S.A. – laureat VIII edycji
Bertus Servaas, Prezes Zarządu VIVE Textile Recycling – laureat IX edycji
Edmund Kaczmarek, Starosta Jędrzejowski – laureat IX edycji
Janusz Petrykowski, Prezes Zarządu ZPUE S.A. – laureat IX edycji
Jacek Semaniak, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Jan Nowak, Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego
Marcin Majcher, Wiceprezes Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
Krzysztof Orkisz, Prezes Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
Marcin Krzemiński, Wiceprezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Sportowego