Podniosą wiedzę w zakresie pozyskiwania inwestorów

Podniosą wiedzę w zakresie pozyskiwania inwestorów

Szkolenie dla wójtów, burmistrzów i pracowników samorządowych, zaangażowanych w procesy inwestycyjne oraz obsługę inwestorów, zainauguruje projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie świętokrzyskim”, którego celem jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej samorządów. Szkolenie odbędzie się 14 stycznia br. w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego.


Projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim” realizowany jest przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w ramach Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę efektywności zarządzania w obszarze obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego, a w szczególności:
– wdrożenie minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z inwestorem,
– doskonalenie kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora,
– budowę lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora,
– działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania rozwojem gospodarczym.

Rezultatem projektu ma być podniesienie wiedzy pracowników samorządowych z zakresu pozyskiwania zewnętrznych inwestorów oraz zaangażowanie prezydentów, burmistrzów, wójtów w realizację działań związanych z obsługą inwestycyjną. Ma się to przyczynić do podniesienia jakości usług administracyjnych, jako istotnego elementu dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej przez potencjalnych inwestorów oraz ich właściwego monitorowania.

Program promocji standaryzacji usług publicznych realizowany w województwie świętokrzyskim zakłada możliwość udziału w szkoleniach, uzyskania doradztwa oraz przeprowadzenia kompleksowych działań zmierzających do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej samorządów.

Więcej informacji na temat samego szkolenia oraz całego projektu można uzyskać od pracowników Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości, pod nr tel. 41 365 81 81 lub pisząc na adres: agnieszka.rachwal@sejmik.kielce.pl lub tomasz.stepniewski@sejmik.kielce.pl