Arkadiusz Bąk

Arkadiusz Bąk

Przewodniczący Sejmiku Województwa.

Arkadiusz.Bak@sejmik.kielce.pl

Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty: ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski.

Urodził się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Był radnym i przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego V kadencji. Studiował na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wykształcenie uzupełnił na Politechnice Warszawskiej oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Podjął pracę jako oficer Wojska Polskiego na stanowisku dowódcy plutonu dowodzenia, następnie był głównym specjalistą ds. teleinformatyki.
1 sierpnia 2014 roku został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Piastował to stanowisko do listopada 2015 roku.
Obecnie jest Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach.

Aktywność radnego