Agnieszka Buras

Agnieszka Buras

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa.

Agnieszka.Buras@sejmik.kielce.pl

Kandydowała z Okręgu Wyborczego nr 2 obejmującego powiaty: skarżyski, konecki i starachowicki.

Była radną IV kadencji Sejmiku. Jest kierownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Starachowicach.

Aktywność radnej