Jan Maćkowiak

Jan Maćkowiak

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa.

Jan.Mackowiak@sejmik.kielce.pl

Był radnym V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 2 obejmującego powiaty konecki, skarżyski i starachowicki. Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Urodził się 11 lipca 1959 r. w Skarżysku – Kamiennej. Studiował Administrację Publiczną na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracował w Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej, w PPHU Wtórpol ZPChr w Skarżysku na stanowisku dyrektora d/s komunikacji zewnętrznej oraz w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. na stanowisku zastępcy dyrektora. Pełnił funkcje radnego, przewodniczącego rady miasta, zastępcy prezydenta miasta, radnego powiatu skarżyskiego. W latach 2010-2014 był członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zaś w latach 2014-2018 Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

Aktywność radnego