Henryk Milcarz

Henryk Milcarz

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa.

Henryk.Milcarz@sejmik.kielce.pl

Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego Kielce i powiat kielecki (ziemski).

Był radnym V kadencji Sejmiku. Urodził się 21 lipca 1950 roku w Zagnańsku. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1978–1983 był pracownikiem w Zakładzie Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” w Kielcach, później do 1992 kierował Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Samsonowie, następnie do 2003 był wiceprezesem Wodociągów Kieleckich, a w 2003 objął stanowisko prezesa. Jest prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagnańsku oraz Klubu Sportowego “Lubrzanka” w Kajetanowie. Był posłem na Sejm V i VI kadencji.

Aktywność radnego