Grzegorz Banaś

Grzegorz Banaś

Grzegorz.Banas@sejmik.kielce.pl

Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto Kielce i powiat kielecki (ziemski).

Urodził się 10 grudnia 1960 w Kielcach. Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Od 1979 do 2000 był zatrudniony jako specjalista elektronik w Fabryce Samochodów Specjalizowanych „SHL” S.A. w Kielcach. Następnie do 2005 pracował na takim samym stanowisku w spółce akcyjnej „TEMA” Polska. W latach 1998–2002 i 2002-2006 zasiadał w kieleckiej Radzie Miasta. Od 2006 do 2007 piastował stanowisko Wojewody Świętokrzyskiego. W wyborach parlamentarnych w 2007 został wybrany na senatora RP VII kadencji. Obecnie jest prezesem prywatnej spółki.

Aktywność radnego