Artur Konarski

Artur Konarski

Artur.Konarski@sejmik.kielce.pl

Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 4 obejmującego powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski i kazimierski.

Ma 48 lat. Wykształcenie średnie rolnicze. Jest rolnikiem, był radnym Rady Powiatu Włoszczowskiego, członkiem Zarządu Powiatu oraz radnym Rady Gminy Moskorzew. Członek Izby Rolniczej, a także Społecznej Rady KOWR i Społecznej Rady Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Mieszka w Jadwigowie gdzie jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Aktywność radnego