Marek Jońca

Marek Jońca

Marek.Jonca@sejmik.kielce.pl

Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty: ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski.
Jest absolwentem Wydziału Rolnictwa i Wydziału Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie, ukończył także studia podyplomowe w zakresie administracji samorządowej. Wiele lat pracował w przemyśle siarkowym. Był radnym Rady Miejskiej Koprzywnicy czterech kadencji, w drugiej kadencji – przewodniczącym. Przez wiele lat piastował stanowisko burmistrza Koprzywnicy. Prowadzi gospodarstwo rolne. Mieszka w Zbigniewicach Kolonii.

Aktywność radnego