Bartłomiej Dorywalski

Bartłomiej Dorywalski

1515Radny V kadencji Sejmiku. Kandydował  z Okręgu Wyborczego nr 4 obejmującego powiaty buski, kazimierski, pińczowski, jędrzejowski, włoszczowski.  Należy do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Urodził się  16 sierpnia 1979 roku we Włoszczowie. Z wykształcenia jest doktorem nauk prawnych. Studia ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Od 2006 roku był burmistrzem Włoszczowy. W 2010 przez siedem miesięcy wypełniał mandat posła na Sejm RP. W kadencji 2010 – 2014 ponownie pełnił funkcję włodarza Włoszczowy.