Krzysztof Dziekan

Krzysztof Dziekan

Radny III, IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 4 (powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski). Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Urodził się 4 maja 1961r. w Ostrowcach. Przedsiębiorca, producent maszyn rolniczych. Współwłaściciel “Dworu Dziekana” w Zielonkach.