Grzegorz Gałuszka

Grzegorz Gałuszka

Radny IV i V  kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto Kielce i powiat kielecki (ziemski). Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Urodził się 30 listopada 1974r. Doktor nauk medycznych. Był dyrektorem w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju oraz dziekan Kolegium Medycznego – Wydziału Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.