Bogusław Moskal

Bogusław Moskal

Radny III kadencji, okręg wyborczy nr 3 (powiat: kielecki /ziemski/, staszowski) – więcej

Urodził się 17.06.1949 r. w Jędrzejowie

Z wykształcenia mgr inż. górnik

Obecnie pracuje jako inspektor rolnictwa ekologicznego w ,,Ekogwarancji PTRE” Sp. z o.o

W Sejmiku:

-przewodniczący Komisji Rewizyjnej

-zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

-członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Klub Radnych PO

Zasiada w Radzie Społecznej: Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Czerwonej Górze oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

kontakt: bogusław.moskal@sejmik.kielce.pl