Andrzej Nowak

Andrzej Nowak

Radny II i III kadencji, okręg wyborczy nr 5 (powiat: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski) – więcej

Urodził się 16.05.1953 r. w Pińczowie

Z wykształcenia mgr fizyki

Obecnie pracuje jako dyrektor w Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej w Kazimierzy Wielkiej

W Sejmiku:

-zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

-członek Komisji Rewizyjnej

-członek Komisji Statutowej

Klub Radnych LiD

Zasiada w Radzie Społecznej: Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Czerwonej Górze, Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach oraz w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jest członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

kontakt :andrzej.nowak@sejmik.kielce.pl