Jarosław Przygodzki

Jarosław Przygodzki

Radny III kadencji, okręg wyborczy nr 2 (powiat: starachowicki, skarżyski, konecki) – więcej

Urodził się 17.09.1964 r. w Końskich

Wykształcenie wyższe leśne, rzeczoznawca majątkowy

Obecnie pracuje na stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Barycz

W Sejmiku:

-przewodniczący Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

-członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Klub Radnych PiS

Zasiada w Radzie Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze.

kontakt: jarosław.przygodzki@sejmik.kielce.pl