Janusz Skibiński

Janusz Skibiński

Radny III kadencji, okręg wyborczy nr 2 (powiat: starachowicki, skarżyski, konecki) – więcej

Urodził się  30.10.1956 r. w Starachowicach

Z wykształcenia inż. mechanik, nauczyciel

Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta w Starachowicach

W Sejmiku:

-członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

-członek Komisji Samorządu Terytorialnego

Klub Radnych PiS

kontakt: janusz.skibinski@sejmik.kielce.pl