Jerzy Suchański

Jerzy Suchański

Radny III kadencji, okręg wyborczy nr 4 (m. Kielce /p. grodzki/) – więcej

Urodził się 05.03.1949 r. w Ząbkowicach Będzińskich
Z wykształcenia dr inż. elektryk
Obecnie pracuje jako adiunkt na  Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki -Politechnika Świętokrzyska
W Sejmiku:
-członek Komisji Budżetu i Finansów
-członek Komisji Samorządu Terytorialnego
Klub Radnych LiD
kontakt:jerzy.suchanski@sejmik.kielce.pl