Grigor Szaginian

Grigor Szaginian

Radny III kadencji, okręg wyborczy nr 1 (powiat: sandomierski, opatowski, ostrowiecki) – więcej

Urodził się 25.05.1958 r. w Dniepropietrowsku
Z wykształcenia lekarz psychiatra
Obecnie pracuje w NZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w firmie ,,Aram”
W Sejmiku:
-członek Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
-członek Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny
-członek Komisji Samorządu Terytorialnego
Klub Radnych PO
Zasiada w Radzie Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach.
kontakt: grigor.szaginian@sejmik.kielce.pl