Agnieszka Szlęk

Agnieszka Szlęk

Radna III kadencji, okręg wyborczy nr 5 (powiat: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski) – więcej Urodziła się 12.05.1975 r. w Busku-Zdroju
Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa i Administracji; LLM (Uniwersytet Mannheim)
Obecnie pracuje jako zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach.
W Sejmiku:
– przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego
– członkini Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Radna niezrzeszona
kontakt: agnieszka.szlek@sejmik.kielce.pl