Wiesław Woszczyna

Wiesław Woszczyna

Radny III kadencji, okręg wyborczy nr 3 (powiat: kielecki /ziemski/, staszowski) – więcej

Urodził się  01.03.1957 r. w Rytwianach
Wykształcenie  wyższe – prawo administracyjne
Obecnie emeryt, poprzednio Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
W Sejmiku:
-członek Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
-członek Komisji Samorządu Terytorialnego
Klub Radnych LiD
kontakt: wiesław.woszczyna@sejmik.kielce.pl