Zdzisław Wrzałka

Zdzisław Wrzałka

Radny III kadencji, okręg wyborczy nr 4 (m. Kielce /powiat grodzki) – więcej Urodził się 18.11.1957 r. w Kielcach
Z wykształcenia mgr inż. elektroenergetyk
Obecnie pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego
Klub Radnych PO
Przewodniczący Rady Społecznej: Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.
kontakt: zdzisław.wrzalka@sejmik.kielce.pl