Alfreda Zawierucha - Rubak

Alfreda Zawierucha – Rubak

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Radna III kadencji, okręg wyborczy nr 3 (powiat: kielecki /ziemski/, staszowski) – więcej Urodziła się 04.09.1956 r. w Bielinach
Z wykształcenia lekarz medycyny
Obecnie pracuje jako dyrektor ZOZ w Górnie
W Sejmiku:
-wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
-zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
-członkini Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny
Klub Radnych PiS
Zasiada w Radzie Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
Kontakt: alfreda.rubak@sejmik.kielce.pl