Józef Żurek

Józef Żurek

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Radny III  kadencji, okręg wyborczy nr 5 (powiat: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski) – więcej

Urodził się 17.03.1957 r. w Oblekoniu
Z wykształcenia nauczyciel
Obecnie emeryt, poprzednio dyrektor Zespołu Szkół Techniczno- Informatycznych w Busku-Zdroju
W Sejmiku:
-wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
-przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
-członek Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
-członek Komisji Samorządu Terytorialnego
Klub Radnych PO
Delegat do Związku Województw RP,  gdzie pełni funkcję członka Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu
Zasiada w Radzie Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
Kontakt: jozef.zurek@sejmik.kielce.pl