Ewelina Bień

Ewelina Bień

Radna V kadencji Sejmiku. Kandydowała z list Polskiego Stronnictwa Ludowego z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski. Należy do Klubu Radnych PSL.

Urodziła się w 1983 r. Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła studia magisterskie z politologii, a także studia podyplomowe z zarządzania finansami i księgowości. Jest prywatnym przedsiębiorcą, działaczką społeczną, byłym pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej „ZIELONKA”, a także założycielką Zespołu Ludowego „ZIELEŃCZANIE”. Główne cechy charakteru: kreatywność, otwartość na nowe wyzwania. Hobby: muzyka, śpiew, folklor.