Grigor Szaginian

Grigor Szaginian – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radny III, IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 (powiat: sandomierski, opatowski, ostrowiecki i staszowski). Radny Platformy Obywatelskiej.

Urodził się 25 maja 1958 r. w Dniepropietrowsku. Z wykształcenia jest lekarzem psychiatrą.