Tadeusz Kowalczyk

Tadeusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radny I, II, III, IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 4 obejmującego powiaty: kazimierski, buski, pińczowski, jędrzejowski i włoszczowski. Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Urodził się 16 marca 1949 r. w Sobowicach. Z wykształcenia jest nauczycielem, pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. W III i IV kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.