Arkadiusz Bąk

Arkadiusz Bąk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radny V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski. Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Urodził się 18 kwietnia 1977 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył także elektronikę i technikę informacyjną na Politechnice Warszawskiej oraz politykę gospodarczą i strategię przedsiębiorstw na WSEiP w Kielcach. Jest wiceministrem w Ministerstwie Gospodarki. Zajmuje się bezpieczeństwem gospodarczym, e-gospodarką i rezerwami państwowymi.