Henryk Milcarz

Henryk Milcarz

Radny V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego Kielce i powiat kielecki z listy komitetu SLD Lewica Razem.
Urodził się 21 lipca 1950 roku w Zagnańsku. Ukończył studia w SGH w Warszawie. Jest prezesem Wodociągów Kieleckich, Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagnańsku oraz Klubu Sportowego “Lubrzanka” w Kajetanowie. Był posłem na Sejm V i VI kadencji.