Sławomir Marczewski

Sławomir Marczewski

Radny I, II, III, IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 2 obejmującego powiaty: konecki, skarżyski i starachowicki z listy komitetu SLD Lewica Razem.

Urodził się 1 stycznia 1950 r. w Skarżysku-Kamiennej. Z wykształcenia jest lekarzem medycyny.