Izydor Grabowski

Izydor Grabowski

Radny IV kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty: ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski. Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Posiada wyższe wykształcenie. Nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.