Józef Grabowski

Józef Grabowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radny III  i IV kadencji. Kandydował z okręgu wyborczego nr 1 (powiaty: sandomierski, opatowski, ostrowiecki i staszowski). Startował z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Urodził się 15 września 1945 r. w Bogorii. Z wykształcenia jest inż. metalurgiem, mgr ekonomii. Pełni funkcję dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.