Lech Janiszewski

Lech Janiszewski

Radny III i IV kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 (powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i ostrowiecki). Należy do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Urodził się 30 października 1951 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z wykształcenia jest mgr inż. elektronikiem. W minionej kadencji pełnił funkcję członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.