Adam Jarubas

Adam Jarubas

Radny III i IV kadencji. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 4 obejmującego powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, buski, pińczowski, kazimierski. Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Marszałek województwa świętokrzyskiego w latach 2006-2018.

Adam Jarubas urodził się 17 grudnia 1974 roku, jest absolwentem Wydziału Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach („Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej”) oraz Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach („Zarządzanie administracją i rozwojem lokalnym”). W latach 2002-2004 był wicedyrektorem Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, a w okresie 2004-2006  wicedyrektorem Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.