Kazimierz Kotowski

Kazimierz Kotowski

Radny Sejmiku IV kadencji. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty: ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski. Jest przewodniczącym Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pełni funkcję członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Jako członek Zarządu Województwa objął zwierzchnictwo nad departamentami zajmującymi się wdrażaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departamentem Polityki Regionalnej oraz Departamentem Funduszy Strukturalnych).

Urodził się 22 stycznia 1951 roku w Opatowie, wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Rolnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie samorządu i administracji oraz w zakresie wyceny i gospodarki nieruchomościami, pozyskał szereg certyfikatów z różnych obszarów działania samorządu. Ma za sobą pięć kadencji pracy w samorządzie; trzy kadencje był radnym powiatowym, od 1999 roku pełnił funkcję starosty opatowskiego, od kwietnia 2008 roku prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, a także prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatowie. Wyróżniany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi za pracę samorządową. Zdobywca Nagrody im. Grzegorza Palki w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym.