Tadeusz Kowalczyk

Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radny I, II, III i IV kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 4 obejmującego powiaty: kazimierski, buski, pińczowski, jędrzejowski i włoszczowski. Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Urodził się 16 marca 1949 r. w Sobowicach. Z wykształcenia jest nauczycielem, pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. Również w III kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.